Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10366/71442
Divinidades indígenas na inscricao de Lamas de Moledo (Castro Daire. Portugal): Profile on PlumX
Título : Divinidades indígenas na inscricao de Lamas de Moledo (Castro Daire. Portugal)
Autor(es) : Vaz, Joao L. Ines.
Palabras clave : Prehistoria
Arqueología
Prehistory
Archaeology
Fecha de publicación : 1990
Editor : Ediciones Universidad de Salamanca (España)
Citación : Zephyrus, 43 (1990)
Resumen : E considerável a bibliografía sobre a inscricao de Lamas de Moledo. Común a toda essa vasta bibliografía é o seu carácter conjectural. A referencia mais antiga que se conhece é do séc XVII. E seu autor o historiógrafo beirao Manuel Botelho Ribeiro Pereira. Num manuscrito que permaneceu inédito durante varios séculos, diz que no penedo escrito de Lamas de Moledo se faz a enumer a d o dos municipios1. Das cidades indicadas, a mais importante seia a de Lamego, que identifica com Lamaticom.
URI : http://hdl.handle.net/10366/71442
ISSN : 0514-7336
Aparece en las colecciones: Zephyrus, 1990, Vol. 43

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Divinidades_indigenas_na_inscricao_de_La.pdf382,08 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons